về chúng tôi

Là đơn vị dẫn đầu ngành chè cả nước về công nghiệp chế biến chè, và hiệu quả trong công nghiệp chế biến. Công ty có 1 nhà máy sản xuất phân bón vi sinh phục vụ trồng mới và thâm canh chăm sóc toàn bộ diện tích chè của Công ty và các đơn vị bạn. Trong nhiều năm Công ty liên tục là đơn vị dẫn đầu về mọi mặt trong Tổng công ty chè Việt Nam và các Doanh nghiệp nông nghiệp của tỉnh Sơn La về sản xuất kinh doanh ,về hội nhập kinh tế , về xây dựng và phát triển thương hiệu.

đọc thêm

Sản phẩm bán chạy

Tin tức