Thông báo: Bán thanh lý máy móc thiết bị, CCDC không sử dụng

Căn cứ vào Quyết định số CMC-KHQĐ ngày 06 tháng 06 năm 2018 của giám đốc Vinatea Mộc Châu về việc thành lập Hội đồng bán thanh lý tài sản cố định, công cụ dụng cụ không sử dụng tại nhà máy chè Chè Đen, nhà máy chè Vân Sơn và nhà máy chè Tô Múa.

Hội đồng bán thanh lý TSCĐ Vinatea Mộc Châu thông báo : hiện nay Vinatea Mộc Châu cần bán thanh lý một số vật tư máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ không sử dụng tại nhà máy chè đen, nhà máy chè Vân Sơn và nhà máy chè Tô Múa cụ thể như sau :
(Các danh mục chi tiết máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ kèm theo)

Thời gian xem vật tư, máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ thanh lý: Kể từ ngày thông báo đến hết ngày 18 tháng 6 năm 2018.

Cá nhân, đơn vị trong và ngoài Công ty có nhu cầu mua thanh lý nộp phiếu đăng ký và phiếu đặt giá về phòng kế hoạch tổng hợp, nộp tiền đặt cọc tại phòng kế toán công ty vào ngày 19 tháng 06 năm 2018.

Thời gian mở phiếu đặt giá: 15h00 ngày 19 tháng 06 năm 2018

Vật tư, MMTB thanh lý sẽ được bán cho cá nhân, đơn vị nào có giá đặt mua cao nhất, cá nhân, đơn vị được mua sẽ chịu trách nhiệm vận chuyển MMTB và dọn dẹp vệ sinh. Các cá nhân, đơn vị không thắng giá sẽ được công ty hoàn trả lại tiền đặt cọc.

Phương thức thanh toán : Tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua liên hệ trực tiếp với phòng kế hoạch tổng hợp Vinatea Mộc Châu, Thị trấn Nông trường Mộc Châu, Huyện Mộc Châu, Tỉnh Sơn La để được biết thêm thông tin chi tiết.

Số điện thoại 02123.866 058

Tải bảng kê CCDC thanh lý